ردیفکد انبارعنوان محصولکد کالاقیمت(تومان)
12DNMG 150608 13EDNMG15060813E0